Fix sạch sành sanh các lỗi của bản Season 6.9 ( bug agi, bug auto, ko hiển thị máu hay mana chuẩn, chưa có máu quá, hiển thị chưa chuẩn dame khi quá 65k... )
- Tổng hợp thêm 9 sét đồ mới ex703
- Tổng hợp thêm 2 cung mới ex703
- Thêm 2 trượng mới ex703
- Thêm vuốt huyết long, fix lỗi đeo ring băng pendan băng
- Thêm 3 gậy mới ex700
- Thêm 3 khiên mới ex700
- Thêm Búa Vua huyền thoại season 1 ( gọi là chùy vua xưa )
- Thêm wing 2.5 - wing 3- wing 4 - wing 5 - wing 6
- Hệ thống Reconnect ko dis game tự kết nối
- Mở rộng bảng master mới season 10
- Chợ trong game bán item = wcoin, = ngọc...
- Antihack pro ) ko còn như xưa
Nhiều quá trời )...

Quan trọng game nhẹ, đồ họa mượt 3d chuẩn, load game ko quá 3s )...View more latest threads same category: