1. Các thành viên giao bán account trong game = VND hay thẻ cào sẽ bị xử lý như sau
2. Nghiêm cấm spam bán đồ = vnd, hay thẻ cào

- Lần 1 : lock 24h
- Lần 2 : 3 ngày
- Lần 3 : 7 ngày
- Lần 4 : lock tài khoản vĩnh viễn

Giao bán làm loạn game, spam liên tục tần suất lớn. Gây hoang mang cho người chơi

Ai thích thì ra diễn đàn giao.

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: