Nhằm tăng cường lượng người chơi cho anh em
Củng cố niềm tin và hy vọng về 1 mu lâu dài
BQT sẽ sát nhập anh em sang http://muss7.com


VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN Ở DƯỚI NHÉ MẤT 5 PHÚT THÔI

Quá trình sát nhập ko hề mất:

- Tiền Tệ
- Số lần rs
- Đồ đạc

Sau khi BQT:

- Sát nhập server từ 23h - 11/2 trở đi

BQT sẽ gửi link trên diễn đàn.


1 Tài khoản chỉ cho chuyển 1 nv duy nhất

Vui lòng tạo sẵn nhiều tài khoản 2 bên máy chủ để chuyển đồ đạc nhé
Anh em xem qua hướng dẫn ở đây: http://forum.muss7.com/forumdisplay.php?f=51

BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: