Giải trao vào hồi 12h ngày 20/12/2018
TOP 50 lúc 0h00 20/12/2018


# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 ZzBestDwzZ 0 52 400 254 Grand Master 19/12 14:10:06
2 EpicZues 0 50 400 194 Lord Emperor 19/12 15:58:28
3 binh93 0 50 395 400 Duel Master 19/12 22:57:19

View more latest threads same category: