TOP 50 lúc 0h00 23/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 MiKu 0 145 400 Hight Elf Thiên Mệnh
2 DragonSon 0 142 400 Blade Master Thiên Mệnh
3 LaNaELF 0 142 293 Blade Master Thiên Mệnh
4 HELLO 0 140 400 Hight Elf Thiên Mệnh
5 TieuKa 0 139 394 Grand Master Thiên Mệnh

View more latest threads same category: