TOP 50 lúc 0h00 20/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 MiKu 0 62 400 Muse Elf Thiên Mệnh
2 NoFear 0 60 400 First Master Thiên Mệnh
3 LaNaELF 0 60 400 Hight Elf Thiên Mệnh

View more latest threads same category: