TOP 50 lúc 0h00 06/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Hades 0 61 400 Lord Emperor Thiên Mệnh
2 Ares 0 60 351 Soul Master Thiên Mệnh
3 Kuro 0 54 400 Duel Master Thiên Mệnh

View more latest threads same category: