TOP 50 lúc 0h00 14/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 BestMG 0 73 289 Magic Gladiator Thiên Sứ
2 SM001 0 71 400 Dimension Master Thiên Sứ
3 ElfXinh 0 70 400 Hight Elf Thiên Sứ

View more latest threads same category: