Hỗ trợ tân thủ: 20 lần Rs - 400 level - 4000 point - 20 Triệu Zen.
Đây là sự hỗ trợ khi open game

Anh em lưu ý nhé!

View more latest threads same category: