Hỗ trợ tân thủ: 10 lần Rs - 400 level - 1500 point - 50 Triệu Zen.
Đây là sự hỗ trợ khi open game

Anh em lưu ý nhé!

View more latest threads same category: