Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Tính Năng Game] Tổng hợp sự kiện bem boss !

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.