xin phép ADM cho đăng hình , để ae trong guild tham khảo vì post ở ngoài không được.
146