Admin cho hỏi là cái skill Mãnh Long của tộc RF sao không dùng được là sao ???
Nếu có dùng đc thì là lại bị disconect luôn game là thế nào ???
Fix lỗi đi chứ không thì nghỉ luôn cho rồi đánh cái...