PDA

Xem bản đầy đủ : Tố Cáo Gian Lận  1. [Thông Báo] Quy định và thỏa thuận chung
  2. [Thông Báo] Nghiêm cấm giao bán acc + đồ đạc hay vật phẩm bằng thẻ hoặc VND